Global Utilities Services Company Limited


กัสโก้ เป็นหนึ่งในบริษัทไทยบริษัทแรกที่ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการลูกค้า ในปี 2000
ซึ่งกำหนดระดับการบริการที่ลูกค้าสามารถคาดหวังได้ด้วยคุณภาพที่สูงกว่าเพื่ออนาคต

กัสโก้ การมอบการบริการด้วยมาตรฐานคือความรับผิดชอบของพนักงาน กัสโก้ ทุกคน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ

กัสโก้ ให้ความสำคัญต่อการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดเจ็ดวันต่อสัปดาห์
และมีพนักงานเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ขอความช่วยเหลือ

กัสโก้ มีสำนักงานบริการลูกค้าแยกอยู่ตาม siteงานทุกแห่งเพื่อให้ลูกค้า "ติดต่อเรา" สำหรับการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า