Global Utilities Services Company Limited

คณะเยี่ยมชม เดือน พ.ค. 61

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เดือนพฤษภาคม 2561

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวอื่นๆ