Global Utilities Services Company Limited

“วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557”

ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก (Raise you voice not the sea level)

            กัสโก้ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ กทม. ชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่เขตนิคมฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557 เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

          

กัสโก้ บางพลี                                                                        กัสโก้ บางปู

“ปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี                                    “ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม” ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนจำนวน 120 คนรักสิ่งแวดล้อม


 

          

 กัสโก้ แหลมฉบัง                                                                     กัสโก้ มาบตาพุด

“ปลูกต้นไม้ จำนวน 120 ต้น” เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความร่มรื่น                                            “ทำความสะอาดบริเวณถนน I-5 กว่า 1,300 ตารางเมตร” เพื่อดูแลพื้นที่ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น


 

          

กัสโก้ สมุทรสาคร                                                                                  กัสโก้ ฉลุง

“มอบความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสันทนาการ” ให้กับเยาวชนจำนวน 120 คน                      “พัฒนาถนนทางเข้านิคมฯ กว่า 3,000 ตารางเมตร และบริเวณคลอง กว่า 50 เมตร”


 

          

กัสโก้ สุวรรณภูมิ                                                                                  กัสโก้ พีทีอี

“ปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น” โดยรอบพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียสุวรรณภูมิให้ร่มรื่น                             “ทาสีบริเวณถังเก็บน้ำใสจำนวน 2 ถัง ขนาด 7,500 ลูกบาศ์กเมตร” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน


 

          

กัสโก้ ช่องนนทรี                                                                                    เจม โครงการลาดกระบัง

“มอบปุ๋ยรักษ์โลกให้ชุมชน จำนวน 250 ถุง” เพื่อนำไปใช้สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในชุมชน              “เก็บขยะบริเวณรอบหน่วยงาน กว่า 800 ตารางเมตร” เพิ่อรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ