Global Utilities Services Company Limited

กัสโก้ หน่วยงานบางปู โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “GUSCO Care ปี 2”

กัสโก้ หน่วยงานบางปู จัดกิจกรรม โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “GUSCO Care ปี 2” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า ทาสีตีเส้นจราจร และปรับปรุงสนามลานแอโรบิค ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน ณ ชุมชน ซิตี้ วิลเลจ จ.สมุทรปราการ

ข่าวอื่นๆ