Global Utilities Services Company Limited

กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ (จ.สงขลา) โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “GUSCO Care ปี 2”

กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ (จ.สงขลา) จัดกิจกรรม โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “GUSCO Care ปี 2” โดยปรับปรุงสถานที่อาบน้ำละหมาดสำหรับผู้หญิง ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น และมอบถังเก็บน้ำ ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหน้าควน จ.สงขลา

ข่าวอื่นๆ