Global Utilities Services Company Limited

หนูจีสอนน้อง (โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง จ.สระแก้ว)

เดือน พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา  ผู้บริหาร และพนักงานกัสโก้ร่วมแรงร่วมใจเดินทางไปยังโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว เพื่อส่งมอบโรงอาหารให้แก่นักเรียน  และคุณครู พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เครื่องครัว และ  Water Box สำหรับการสาธิตและเรียนรู้เรื่องน้ำ 

เพื่ออนาคตที่สดใส และรอยยิ้มของเด็กๆ กัสโก้ยินดีที่จะพัฒนา และผลักดันให้อนาคตของเด็กไทยดียิ่งขึ้น และเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในภายหน้า

ข่าวอื่นๆ