Global Utilities Services Company Limited

โครงการ “CCT#4G ทำดีเพื่อพ่อ”

คณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (CCT)  กัสโก้ และ เจม จัดโครงการ BLUE อาสา ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “CCT#4G ทำดีเพื่อพ่อ” โดยการซ่อมแซมจักรยาน สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนอะไหล่จักรยานบางส่วนจาก บริษัท ที.ซี. ควิก จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  และเงินบริจาคจากพนักงาน บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานกัสโก้ และเจม ทุกหน่วยปฏิบัติงาน

ข่าวอื่นๆ