Global Utilities Services Company Limited

GUSCO Clinic เพื่อนคู่คิดของคุณวันนี้ ครั้งที่ 2

20 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จ.ลำพูน) คุณวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  GUSCO Clinic  ณ  ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จ.ลำพูน) บรรยากาศภายในงานกัสโก้ได้เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการโดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และให้คำปรึกษา ด้านการจัดการน้ำ น้ำเสีย งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานบำรุงรักษา และงานด้านที่ปรึกษาอื่นๆ  ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง และมีผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมคลินิกพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา

ข่าวอื่นๆ