Global Utilities Services Company Limited

อิ่มใจให้น้อง

กัสโก้ และ เจม หน่วยงานลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ส่งมอบข้าวสารภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว” ให้กับสถานศึกษาโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

ข่าวอื่นๆ