Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรมส่งมอบระบบสนับสนุนการใช้น้ำ

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) ร่วมกิจกรรมส่งมอบระบบสนับสนุนการใช้น้ำ (ปั๊มโซล่าเซลล์, ถังดักไขมัน) สิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน เสื้อผ้า และจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำจากสื่อการเรียนรู้ water box และเกมการคัดแยกขยะ และส่งมอบสิ่งถักทอจากกิจกรรม “ถักรัก แบ่งปัน ไออุ่น” ที่พนักงานกัสโก้ และเจมได้ร่วมกันถักผ้าพันคอ หมวกไหมพรม มอบให้แก่น้องๆ และคุณครูศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

 

ข่าวอื่นๆ