Global Utilities Services Company Limited

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “GUSCO Care” : หน่วยงานลาดกระบัง

กัสโก้ และ เจม หน่วยงานลาดกระบัง จัดกิจกรรม โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อโครงการ “GUSCO Care” โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนวัดทิพพาวาส เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมฯ และโรงผลิตน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรม  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการนํ้าในภาคอุตสาหกรรม

 

ข่าวอื่นๆ