Global Utilities Services Company Limited

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

กัสโก้ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557”  เนื่องในวันสงกรานต์ ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมตรวจสุขภาพ  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นศิริมงคล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัสโก้และชุมชน โดยภายในงานมีผู้สูงอายุจากชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่นๆ