Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559”

กัสโก้ ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทยในวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ข่าวอื่นๆ