Global Utilities Services Company Limited

วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2559

กัสโก้ และ ส.นภา (ประเทศไทย) ร่วมจัดนิทรรศการ “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” และบรรยายหัวข้อ  “มุมมองจากผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม   ณ  อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 59

ข่าวอื่นๆ