Global Utilities Services Company Limited

หนูจีสอนน้อง (โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง จ.จันทบุรี)

เดือน มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานกัสโก้ ได้มีโอกาสเดินทางไปโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง จ.จันทบุรี เพื่อส่งมอบบ้านพักครู พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา Water Box สำหรับการสาธิตและเรียนรู้เรื่องน้ำ 

รอยยิ้มของเด็กๆ และความมุ่งมั่นของคุณครูทำให้พวกเรากัสโก้ได้มองเห็นความสดใสของอนาคตเด็กไทยที่จะเติบโตมาพร้อมคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ