Global Utilities Services Company Limited

“กัสโก้ นิคมฯ สานต่อความสุขสู่ชุมชน” ภูมิภาค ภาคกลาง

“กัสโก้ นิคมฯ สานต่อความสุขสู่ชุมชน” ภูมิภาค ภาคกลาง

บรรยากาศการจัดกิจกรรมของโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2557 กัสโก้ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมให้ชุมชน  กว่า 7 ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานภูมิภาค ภาคกลาง ได้แก่ นิคมฯ บางชัน  นิคมฯ บางพลี นิคมฯ ลาดกระบัง และ นิคมฯ บางปู

โดยจัดกิจกรรมรับบริการตรวจสอบสภาพไฟฟ้า ประปา ภายในครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะที่ทำการชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดการของเสียกับคนในชุมชน นอกจากนั้นยังมีซุ้มวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำให้น้องๆ ภายในชุมชนได้รับความรู้และสนุกสนานอีกด้วย  ทั้งนี้ กัสโก้ยังคงมุ่งมั่นที่สานต่อความสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และนิคมอุตสาหกรรมที่กัสโก้ได้ร่วมปฏิบัติงานต่อไป

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และชุมชนรามอินทราเนรมิต

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ชุมชน 201, 202 และ 203

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนสุทธาโภชน์

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และชุมชนพูนทรัพย์

ข่าวอื่นๆ