Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “มอบสิ่งของในเดือนรอมฎอน”

กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ  เข้าร่วมกิจกรรม “มอบสิ่งของสำหรับละศิลอดให้กับพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1435” โดยมอบให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนมุสลิมโดยรอบนิคมฯ ภาคใต้ ในเขตตำบลฉลุง ตำบลควนลัง และตำบลท่าช้าง จำนวน10 ชุมชน เพื่อใช้ในการละศีลอดในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ