Global Utilities Services Company Limited

ร่วมบุญเข้าพรรษา ปี 2563

กัสโก้ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม   ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ  วัดศรีวนาราม (วัดบ้านนาใหม่) จ.ชลบุรี

วัดศิริมงคล จ.สมุทรสาคร และ วัดสุทธิมังคลาราม  จ.ลำพูน

ข่าวอื่นๆ