Global Utilities Services Company Limited

ส่งมอบถุงยังชีพ 5 ชุมชน

 

กัสโก้ หน่วยงานลำพูน ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จ.ลำพูน

จัดกิจกรรมโครงการ“นิคมฯภาคเหนือ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563”

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ไข่ หน้ากากผ้า และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ให้แก่ผู้สูงอายุ รอบนิคมฯ จำนวน 5 ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

ข่าวอื่นๆ