Global Utilities Services Company Limited

โครงการ “ส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน”

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ แหลมฉบัง จัดกิจกรรม  โครงการ “ส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน”   ทั้งนี้มีสถานศึกษา ชุมชน และผู้แทนจากสถานประกอบการภายในนิคมฯ แหลมฉบัง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

ข่าวอื่นๆ