Global Utilities Services Company Limited

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 - กัสโก้ หน่วยงานบางปู

กัสโก้ หน่วยงานบางปู จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้" ให้ความรู้เรื่อง ถังดักไขมัน การกรองน้ำใช้ในครัวเรือน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในชุมชน ซิตี้ วิลเลจ จ.สมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก สนง.นิคมฯ บางปู  ชมรมอุตสาหกรรมบางปู และผู้แทนชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ