Global Utilities Services Company Limited

คณะเยี่ยมชม เดือน มิ.ย. 57

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดเดือน  มิถุนายน 2557

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา


 

กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ข่าวอื่นๆ