Global Utilities Services Company Limited

สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กัสโก้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆภัณฑ์ แด่วัดบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ข่าวอื่นๆ