Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “นิคมฯ สมุทรสาคร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปันความรู้ สู่เยาวชน”

กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (สนส.) จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้โครงการ นิคมฯ สมุทรสาคร  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปันความรู้  สู่เยาวชน”  โดยการไปมอบความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล

 

ข่าวอื่นๆ