Global Utilities Services Company Limited

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2561 “เปิดบ้านผ่านเลนส์” “ฟ้าสวย – น้ำใส – มุมที่ใช่ กับ GUSCO”

กัสโก้  ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม  เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม น้องๆ จากสถาบันการศึกษา และผู้แทนชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “เปิดบ้านผ่านเลนส์” ประกวดภาพถ่าย “ฟ้าสวย – น้ำใส – มุมที่ใช่ กับ GUSCO” บริเวณพื้นที่ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบปฏิบัติการงานสาธารณูปโภค โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ได้แก่ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ บางปู  นิคมฯ บางพลี นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯ ภาคเหนือ จ.ลำพูน และนิคมฯ บางชัน

ทั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพให้ความรู้ และเทคนิคแก่ผู้เข้าประกวด  รวมทั้งนำผู้เข้าประกวดเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำ และแนะนำระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

นอกเหนือจากการเปิดบ้านต้อนรับ กัสโก้ยังได้มอบรางวัลให้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละนิคมฯ อีกด้วย โดยมอบสิทธิพิเศษด้านการตรวจวัด Thermo Scan โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำฟรี ตามเงื่อนไขรางวัลการประกวดของแต่ละแห่ง      

โดยมีพันธมิตร ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการของกัสโก้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่กัสโก้ร่วมปฏิบัติการ ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ  และสื่อมวลชน

 

ข่าวอื่นๆ