Global Utilities Services Company Limited

คณะเยี่ยมชม เดือน เม.ย. 57

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตลอดเดือน  เมษายน 2557

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวอื่นๆ