Global Utilities Services Company Limited

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา หรือระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ