Global Utilities Services Company Limited

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : ช่าง
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม/ ไฟฟ้า/เครื่องกล
  • สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา หรือระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน