Global Utilities Services Company Limited

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่าง
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 
  • ปฏิบัติงานภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด