Global Utilities Services Company Limited

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่าง
คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. สาชาไฟฟ้า/ เครื่องกล/ อุตสาหกรรม 
  • ขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำเสีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน