Global Utilities Services Company Limited

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

กัสโก้ จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อมปี 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมพลังกัสโก้ 20 ปี ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่จำนวน 400 ต้น และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ได้รับเกียรติจาก คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ ท่านรองผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ 1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีพันธมิตร ผู้ประกอบการ ชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

“ ปลูกป่า และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ประจำปี 2563”

กัสโก้ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตาสาหกรรม จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของป่าชายเลน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ >>

ปฏิทินกิจกรรม

 

December 2020

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

วิดิโอ

สมัครรับจดหมายข่าวจากกัสโก้

Quiz

สื่อสิ่งพิมพ์