คณะเยี่ยมชม
 
 
17-10-56
คณะเยี่ยมชม เดือน ส.ค. 56
 

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรีไซเคิลน้ำ ตลอดเดือน สิงหาคม  2556

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 
  7 / 41