คณะเยี่ยมชม
 
 
06-12-56
คณะเยี่ยมชม เดือน ต.ค. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรีไซเคิลน้ำ ตลอดเดือน ตุลาคม  2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
  5 / 41