คณะเยี่ยมชม
 
 
07-02-57
คณะเยี่ยมชม เดือน ม.ค. 57
 

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  มกราคม 2557

  กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก นักเรียนจากสถานศึกษาโดยรอบนิคมฯ แหลมฉบัง
ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
 
 

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
 
 
  3 / 41