ข่าวและความเคลื่อนไหว
 
 
25-04-57
กิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557"
 
 
 
25-03-57 หนูจีสอนน้อง
27-01-57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
06-12-56 “โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชนในโรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง”
17-10-56 นิทรรศการให้ความรู้
17-10-56 โครงการ "ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน"
17-10-56 วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
05-07-56 โครงการ “ส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
05-07-56 วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556
22-02-56 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2556
05-02-56 ร่วมจัดบู๊ธงาน “3W Expo 2013 (Water, Wastewater & Waste Treatment)”
23-01-56 โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน”
23-01-56 กนอ. ครบรอบ 40 ปี
23-01-56 Eco-Plan Camp 2012
21-08-55 “โครงการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร (นวนคร - บางปะอิน)”
08-08-55 โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
25-06-55 วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2555
22-05-55 กิจกรรม CSR "ทาสีกำแพง และทำความสะอาดพื้นที่"
11-05-55 โครงการ "เยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม"
04-05-55 กิจกรรม "BLUE ทาสีรั้ว"
25-04-55 กิจกรรม "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2555"
 
 
  1 / 4