ด้านสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2555 (World Environment Day)

กัส โก้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2555
 
กัส โก้ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ กทม. ชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่เขตนิคมฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2555 เพื่อร่วมกันปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลสภาพแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนกัสโก้ บางชัน

"เทน้ำสกัดชีวภาพ (น้ำ EM) และปลูกต้นหมากนวล"

 

กัสโก้ บางพลี

"ปลูกต้นไม้" เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

กัสโก้ แหลมฉบัง

"ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมกับหนูจี" ปลูกต้นไม้ บริเวณถนน ST - 4, 5 และ 6

 

กัสโก้ ลำพูน

"ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม" กับน้องๆ โรงเรียนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ

 

กัสโก้ สมุทรสาคร

ปลูกป่าชายเลน "ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ คืนความสดใสให้ชายฝั่ง"

  
กัสโก้ มาบตาพุด

"ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีรั้ว และตัวหนอน" ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

กัสโก้ บางปู

"หน้าบ้านน่ามอง และปลูกต้นไม้" โดยรอบนิคมฯ

กัสโก้ ลาดกระบัง

"ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และทาสี" เพื่อดูแลพื้นที่ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

 

 

กัสโก้ ช่องนนทรี

"G ร่วมใจ พิทักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ปลูกต้นไม้
สร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

 

กัสโก้ สำนักงานใหญ่

"ร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะ" บริเวณรอบสวนลุมพินี เพื่อดูแลรักษาทัศนียภาพให้สวยงาม

 

กัสโก้ พิจิตร

"ปลูกต้นไม้" ตามไหล่ทางบริเวณภายในพื้นที่นิคมฯ

กัสโก้ สุวรรณภูมิ

"ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด" โดยรอบพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียสุวรรณภูมิ


กัสโก้ พีทีอี

"ทำความสะอาดพื้นที่ และลอกรางระบายน้ำ" เพื่อระบายน้ำให้ใสสะอาด

กัสโก้และเจ็ม หน่วยงานจตุจักร

"ทำความสะอาด ทาสีอุปกรณ์เด็กเล่น และจัดสวนหย่อม"
ให้กับน้องๆ โรงเรียนปฐมวัยโชคชัยร่วมมิตร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

U = Unity  ประสานพลัง และความแข็งแกร่งเป็นทีม