ติดต่อ

สำนักงานใหญ่กัสโก้

540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. : (662) 658-6299 แฟกซ์ : (662) 658-6293, (662) 658-6604
อีเมล : info@gusco.co.th เว็บไซต์ : www.gusco.co.th
แผนที่ตั้ง

ภาคกลาง   ภาคตะวันออก
     
โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
ที่อยู่ : 131 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กทม. 10120
โทร. : 0-2295-1148 แฟกซ์ : 0-2681-8148
อีเมล : guscocsp@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ที่อยู่ : 60 หมู่ 14 ถ.เสรีไทย บางชัน กทม.
10510
โทร. : 0-2540-4013-4 แฟกซ์ : 0-2517-5955
อีเมล : guscobcn@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ที่อยู่ : 649 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. : 0-2709-3330 แฟกซ์ : 0-2709-3331
อีเมล : guscobpo@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ที่อยู่ : 136/2 ถ.เทพารักษ์ กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 0-2705-9445-6แฟกซ์ : 0-2315-3336
อีเมล : guscobpl@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
กิจการร่วมค้า กัสโก้และเจ็ม
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

ที่อยู่ : ซ.อินทามระ 35 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. : 02-290-0455
อีเมล : jvjjp@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ที่อยู่ : 94 ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520
โทร. : 0-2326-0351-2 แฟกซ์ : 0-2326-0350
อีเมล : guscolkb@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย
1/113 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. : 0-3449-0393 แฟกซ์ : 0-3482-9243
อีเมล : guscosmk@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
ที่อยู่ : 134 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. : 0-3624-7300 แฟกซ์ : 0-3624-7300
แผนที่ตั้ง
 
โครงการบริหาร จัดการ ควบคุมระบบน้ำ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่อยู่ : 999 หมู่1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 08-1875-0032
อีเมล : guscosvp@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
 
 
 
โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม โครงการผลิต และส่งสายน้ำให้บริษัทพีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
ที่อยู่ : 1 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร. : 0-3868-7385-6 แฟกซ์ : 0-3868-4154
อีเมล : guscopte@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ที่อยู่ : 49/19 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. : 0-3849-0482, 0-3849-0950-1
แฟกซ์ : 0-3849-0482

อีเมล : guscolcb@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่อยู่ : 1 ถ.ไอ 1 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. : 0-3868-3848 แฟกซ์ : 0-3868-3895
อีเมล : guscomtp@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง

 

ภาคเหนือ

 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
ที่อยู่ : 60 หมู่ 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. : 0-5355-2696 แฟกซ์ : 0-5355-2696
อีเมล : guscolpn@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง
 
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
ที่อยู่ : 79 หมู่ 1 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ กม.97-99 ต.หนองหลุม
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
โทร. : 0-5669-2296 แฟกซ์ : 0-5669-2296
อีเมล : pctgusco@hotmail.com
แผนที่ตั้ง

 

ภาคใต้

 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)
ที่อยู่ : 9/6 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. : 0-7420-6039-40 แฟกซ์ : 0-7420-6039-40
อีเมล : guscoskl@gusco.co.th
แผนที่ตั้ง