Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 
นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
 
วิศวกรหน่วยงาน : นายสิงห์หา สืบเสาะจบ
 
สถานที่ตั้ง :

นิคมอุตสาหกรรมส

 
ที่อยู่ : 88 หมู่ 3 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
 
โทร : 08-9210-6523
 
โทรสาร : -
     
จำนวนพื้นที่ :  660 ไร่
     
ระบบน้ำประปา : ปริมาณการผลิตน้ำประปาโดยเฉลี่ย 6,000 ลบ.ม./วัน
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณการบำบัดน้ำเสียโดยเฉลี่ย 2,1000 ลบ.ม./วัน
     
ระบบป้องกันน้ำท่วม : สถานีสูบระบายน้ำฝน 3 สถานี เครื่องสูบน้ำ 9 เครื่อง
     
ปริมาณการสูบน้ำสูงสุด : 8,640 ลบ.ม./วัน
     
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง : 257 โคม
 
 


 


หน่วยปฏิบัติการ :