Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 
ผู้จัดการหน่วยงาน : นายธเนศ วงษ์วาท
 
สถานที่ตั้ง :

เขตนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

 
ที่อยู่ : 134 หมู่1 ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
 
โทร : 08-1786-5657
 
โทรสาร : -
 
จำนวนพื้นที่ : 570 ไร่
 
จำนวนผู้ประกอบการ : 2 โรงงาน
 
ระบบน้ำประปา : ปริมาณการผลิตน้ำโดยเฉลี่ย 12,000 ลบ.ม. / วัน
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย : แบบ Activated Sludge
    ปริมาณการบำบัดน้ำเสียโดยเฉลี่ย 1,000 ลบ.ม./ วัน
 
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยปฏิบัติการ :
1 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
2 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
3 : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
5 : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
6 : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
7 : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
8 : นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
9 : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
10 : โครงการควบคุมและรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
11 : โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12 : โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี