Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 

     
สถานที่ตั้ง : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 
ที่อยู่ : 18-19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคารเวสท์ ชั้น B3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 
โทร : 06-5958-0057
 
     
ระบบบำบัดน้ำเสีย : ระบบ Activated Sludge 4 อาคาร รวม 2,900 ลบ.ม./วัน
 
 
 

 

 


หน่วยปฏิบัติการ :
1 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
2 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
3 : นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
4 : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
5 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
6 : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
7 : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
8 : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
9 : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
10 : โครงการควบคุมและรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
11 : โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12 : โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี