Global Utilities Services Company Limited

กรุณากรอกสถานที่ : กรุณาเลือกภาค :

หน่วยปฎิบัติการ

 
กัสโก้ หน่วยงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ได้รับมอบหมายจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้บริหารจัดการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสูบจ่ายน้ำประปา ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาท่อ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง
 
ผู้จัดการหน่วยงาน : นายสุรวิทย์ ธิราช
 
สถานที่ตั้ง : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
ที่อยู่ : เลขที่ 222 ภนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
 
โทร : 08-6329-8693
 
โทรสาร : -
 
อีเมล์ : guscodmp@gusco.co.th
 
จำนวนพื้นที่ : 1,526 ไร่
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย : ระบบเอสบีอาร์ ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 6,000 ลบ.ม. / วัน
     
ระบบน้ำประปา : ความสามารถในการจ่ายน้ำประปา 5,000 ลบ.ม. / วัน
 
ระบบสุขาภิบาล : ควบคุม บำรุงรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์
  


 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

หน่วยปฏิบัติการ :
1 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
2 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
3 : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4 : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
5 : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
6 : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
7 : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
8 : นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
9 : นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
10 : โครงการควบคุมและรักษาท่อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
11 : โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12 : โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี