Global Utilities Services Company Limited

กัสโก้ หน่วยงานบางชัน โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “GUSCO Care ปี 2”

กัสโก้ หน่วยงานบางชัน จัดกิจกรรมโครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ“GUSCO Care ปี 2” ณ บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร และลดความเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้กับทางโรงงานโดยทีมบำรุงรักษา (Maintenance Team)

ข่าวอื่นๆ