Global Utilities Services Company Limited

โครงการ “ส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน”

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ แหลมฉบัง จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน   และผู้แทนจากสถานประกอบการภายในนิคมฯ แหลมฉบัง  เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

ข่าวอื่นๆ