Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “คืนความใส ให้แม่น้ำกวง”

กัสโก้ หน่วยงานลำพูน ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ ลำพูน จัดกิจกรรม คืนความใสให้แม่น้ำกวง โดยขุดลอกแม่น้ำกวง กำจัดผักตบชวา และวัชพืชริมตลิ่ง เทน้ำหมักชีวภาพ EM และก้อนจุลินทรีย์ชีวภาพ EM BALL ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อ.เมือง จ.ลำพูน

 

ข่าวอื่นๆ