Global Utilities Services Company Limited

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 - กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการน้ำของแต่ละภาคส่วน  กิจกรรมเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำรีไซเคิล  และ Workshop การมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี ผู้ประกอบการ ชุมชน

และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมฯ แหลมฉบัง

ข่าวอื่นๆ