Global Utilities Services Company Limited

กิจกรรม “แห่เทียน และ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561”

กัสโก้ และ เจม ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแห่เทียน และ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทยในวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

ข่าวอื่นๆ