Global Utilities Services Company Limited

"ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปิดรับคณะชั่วคราว"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 “ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี” 

ขอแจ้งปิดรับคณะเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันนี้  ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส