Global Utilities Services Company Limited

“ส.นภาเปิดตัวบอร์ดเกม สื่อการสอนเทรนด์ใหม่ เสริมความรู้เยาวชนร่วมอนุรักษ์น้ำ”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นี้ บริษัท.ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี  และพิธีเปิดโครงการ Boot Camp วัฒนธรรมรักษ์น้ำ เปิดตัวบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาพร้อมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยคุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมเสวนากับผู้แทนภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาชนที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม”   

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รายละเอียดกำหนดการคลิกที่นี่