Global Utilities Services Company Limited

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนถนน ST – 7

สำนักงานนิคมฯ แหลมฉบัง และกัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง มีแผนงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนถนน ST – 7 (ด้านหน้าบจก.มิตซูบิชิฯ) โดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562ซึ่งระหว่างดำเนินก่อสร้างถนนดังกล่าวจะทำการเปิด 1 ช่องจราจร เพื่อใช้ในการสัญจรของผู้ประกอบการภายในนิคมฯ แหลมฉบัง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโศรดา คล้ายบ้านใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการ (งานบริการ) ผู้ควบคุมงาน มือถือ 091-778-7051 หรือ 065-224-6392 ทั้งนี้ กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในหน่วยงานของท่านได้รับทราบ และหลีกเลี่ยงเส้นทางงานก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าว  

รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่