Global Utilities Services Company Limited

ข่าวสารกิจกรรม

กัสโก้ หน่วยงานบางพลี โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม”

กัสโก้ หน่วยงานบางพลี จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้" ให้ความรู้เรื่อง การทำเครื่องกรองน้ำจำลอง โดยการนำวัสดุใกล้ตัวมาประกอบเพื่อใช้ในการทดลองการกรองน้ำให้สะอาด และให้น้องๆ นักเรียนนำเสนอผลงานที่ได้วาดภาพระบายสีลงบนกระถางต้นไม้ภายใต้แนวคิด "รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้ " โดยได้รับเกียรติจาก สนง.นิคมฯ บางพลี และผู้แทนผู้ประกอบการ ร่วมปลูกต้นไม้และสนับสนุนกิจกรรม ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จ. สมุทรปราการ

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 “เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์ สิ่งแวดล้อม” - กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด

กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้" ให้ความรู้ชุมชนเรื่องการทำถังดักไขมันในครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการบำบัดน้ำทิ้งในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ข่าวอื่นๆ >>

ปฏิทินกิจกรรม

 

October 2019

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
    1 2 3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
30 31

วิดิโอ

สมัครรับจดหมายข่าวจากกัสโก้

Quiz

สื่อสิ่งพิมพ์