Global Utilities Services Company Limited

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีการจัดฐานกิจกรรมเกมให้ความรู้เรื่องน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ

โครงการ สีสันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 - กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร

กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร จัดกิจกรรม walk rally และ workshop เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักและเข้าใจระบบการจัดการน้ำ และระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง GUSCO สนง.นิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชน และสถานศึกษาบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ณ สวนสุขภาพ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ข่าวอื่นๆ >>

ปฏิทินกิจกรรม

 

February 2020

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
            1
2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

วิดิโอ

สมัครรับจดหมายข่าวจากกัสโก้

Quiz

สื่อสิ่งพิมพ์